Åshild Henriette Nilsen, 70 år

07.07.2020

Åshild i Bjørkeveien tjueto, nå fyller du sytti, ikke til å tro. Vi spør oss selv, er det virkelig mulig? Jo så menn, den syvende juli, det er din egen store dag! Vi ønsker deg et trivelig lag sammen med venner, kjente og kjære. Du kjære Åshild fortjener all ære. Dine egne smerter til tross har du plass i ditt hjerte også for oss! Livet er ikke alltid så lett, men du holdet ut, det har vi sett. Hjertligste gratulasjoner fra venner og naboer i Bjørkeveien