Her er Laura Pryneid Børsting!

21.02.2019

Hurra! 13. oktober 2018 ble Laura født på Ullevål sykehus. Hun er den fineste vi har sett! Vi vil hilse så mye til bestemor, bestefar, oldemor og resten av familen og venner i Alta! Thea Stormoen Børsting og Benedikte Pryneid Hansen er stolte foreldre.