Edel Hætta Eriksen, 97 år

14.10.2018

Våres kjære mamma, svigermor, ahkku/bestemor og mattarahkku/oldemor fyller hele 97 år 17.10. Vi synes du er helt fantastisk! Hilsen barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn