Ragnar T. Samuelsen 80 år

Pensj. landbruksforsker, tidl. stasjonsstyrer ved NIBIO Holt Tromsø fyller 80 år 23. juni 2022.Ragnar vokste opp i Lyngen. Etter folkeskole, realskole i Lyngen ble d landbruksskole, befalsskole, sivilagronom i jord- og plantekultur, forskerutdannelse til Dr. scient.grad fra Norges landbrukshøgskole. Han er opptatt av kirke-og menighetsliv.Medlem og leder i to menighetsråd, i Fellesrådet og i bispedømmerådet.Deltatt på Kirkemøter 1995-2001.Er til knyttet til Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø.Forsamlingsholder fra 1992, predikant i DLLM i 1997. Han har stor interesse for lokalhistorie og slektshistorie, turer i skog og mark, og samvær med sin nærmeste familie. Ektemake Walborg, fire barn med svigerbarn, 11 barnebarn og ett oldebarn vil gratulere han så mye med dagen.

Publiseringsdato 23.06.2022
Jubilanter