Her er lillebror Sigmund.

08.06.2018

Han kom til verden på fødestua i Alta den 15.april, på mammas bursdag. En perfekt skatt på 4035 gr og 52 cm. Tusen takk til alle på fødestua for et fantastisk opphold! Spesielt takk til jordmødrene Unn Bjørnæs og Marit Karlstrøm, samt pappa Oddgeir for strålende hjelp under fødselen! Helle er stolt storesøster Helene Sønvisen Suhr og Oddgeir Simensen.