Andreas Reiersgård Fredriksen

22.04.2021

Andreas ble født 06. April, var 48 cm lang og 3435 g. Han ble født på UNN i Tromsø. Vil takke jordmor Mette på fødeavd i Alta for oppfølging og jordmor Merete for en fin fødsel i Tromsø. Katharina Reiersgård Pedersen og Daniel Fredriksen
Nyfødt