Gun-May 70 år!

11.03.2021

Kæm sku tru det?! Vår fantastiske mamma, svigermor og bestemor fyller 70 år den 12.mars! Vi gratulerer, fra Oslo,Byneset, Tromsø og Alta!!
Gratulasjoner